Міжнародна наукова конференція "Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі"

Дата проведення: 25–26.06.2021
Організатор: Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, Національний заклад імені Оссолінських., Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка
Місце проведення: Львівська національна наукова бібліотека України

Міжнародна  наукова конференція

«Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі»
(до 150-річчя з дня народження письменника)

25-26 червня 2021 року, м. Львів

 

 


 Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Василь Стефаник – знакова постать епохи «зламу віків».
  2. Бібліотечна Стефаникіана.
  3. Переклади творів Василя Стефаника іншими мовами.
  4. Рецепція творчості Василя Стефаника у міжвоєнній українській та еміграційній книзі.
  5. Василь Стефаник в українській та європейській пресі.
  6. Мова творів Василя Стефаника.
  7. Архівна Стефаникіана.
  8. Василь Стефаник в мистецтві – образотворчому, театральному тощо.
  9. Вивчення творчості Василя Стефаника у середній та вищій школі.

 

Місце проведення: Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, вул. Василя Стефаника, 2, м. Львів.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 20 квітня 2021  року  на адресу: 150stefanyk_conference@ukr.net

Вимоги до оформлення доповідей: формат *dос, обсяг 5–7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі» (Львів, 2021).

Статті публікуватимуться безкоштовно.

Контактні телефони: +38(067) 2628151 Зоряна Грень, вчений секретар.

Інформаційний лист конференції й анкета учасника (завантажити)