Міжнародна наукова конференція "Теорія і практика викладання української мови як іноземної"

Дата проведення: 07–08.05.2019
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філологічний факультет
Кафедра українського прикладного мовознавства

 

Міжнародна наукова конференція

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

7–8 травня 2019 року, місто Львів

 

Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка
запрошує взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, яка відбудеться 7–8 травня 2019 року.

На конференції заплановано обговорення таких питань з української лінгвістики та лінгводидактики:

  • Українська мова в просторі і часі: історія, теорія, практика.
  • Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації.
  • Лексико-семантична структура мови. Проблемні питання методики викладання лексики української мови як іноземної.
  • Граматична структура мови. Проблемні питання методики викладання граматики української мови як іноземної.
  • Семантика і прагматика. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності.
  • Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.
  • Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.
  • Культура мови і стилістика.

 

Для участі в конференції просимо надіслати до 10 квітня 2017 року текст виступу та заповнену анкету у вигляді вкладеного в повідомлення файлу, названого за прізвищем автора, на електронну адресу: danuryk@gmail.com

Інформаційний лист конференції (завантажити)

Анкета учасника конференції (завантажити)