Міжнародна наукова конференція "Теорія і практика викладання української мови як іноземної та мови професійного спрямування"

Дата проведення: 14–15.04.2016
Місце проведення: Кафедра українського прикладного мовознавства (ауд. 233), філологічний факультет, вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна 79000

Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній науковій конференції „Теорія і практика викладання української мови як іноземної та мови професійного спрямування”, яка відбудеться 14-15 квітня 2016 року і присвячена 20-літтю від заснування кафедри.

На конференції заплановано обговорення таких питань з української лінгводидактики:

1. Українська мова як іноземна: історія, теорія, практика.
2. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.
3. Методика викладання фонетики, лексики, граматики української мови як іноземної.
4. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності.
5. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації у вивченні української мови як іноземної.
6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.
7. Українська мова у світі: з досвіду викладання.
8. Українська мова у вищій школі: стан, проблеми, перспективи розвитку.
9. Культура фахового мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції у збірниках (фахових виданнях ДАК України): «Теорія і практика викладання української мови як іноземної» та черговому випуску Вісника Львівського університету. Серія філологічна.

Інформаційний лист конференції (завантажити)