Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Новини

Історія кафедри та основні напрямки її наукової та навчальної діяльності

Кафедра бере початок від заснованої 1848 року у Львівському університеті кафедри руської словесності. Її створення у Львівському університеті в умовах Австро-Угорської імперії дало змогу розгорнути наукову та педагогічну діяльність, яка за вагомістю і масштабами переросла вузькі регіональні рамки й набула загальнонаціонального й міжнародного значення. Навіть в умовах обмеженої, але чинної тодішньої конституції в наукову й навчально-освітню діяльність включилася плеяда українських учених, педагогів, освітніх і культурних діячів, що мало широкий національний і міжнародний резонанс.

Перший завідувач кафедри, Яків Головацький, був призначений на цю посаду рескриптом австрійського цісаря від 12 грудня 1848 року, виголосивши 19 грудня 1848 року своє інавгураційне слово. Керував кафедрою до 1867 року. Наступним завідувачем був Омелян Огоновський (1867–1894), відомий письменник, науковий та громадський діяч, якому належить чи не перший голос у постановці питання про виклад руською (українською) мовою в Університеті та Уряді. 22 березня 1895 р. зробив спробу посісти місце на кафедрі Іван Франко. Він прочитав габілітаційну лекцію на тему „Поема Т. Шевченка „Наймичка”. Однак австрійський цісар його кандидатури не затвердив. Кафедру зайняв Олександр Колесса. З 1899 по 1939 рр. тут головує Кирило Студинський. Під його „проводом” формувалось ціле покоління (1895-1918) українських науковців: Леонід Білецький, Микола Пушкар, Іван Брик, Михайло Возняк, Ярослав Гординський, Михайло Галущинський, Микола Матіїв-Мельник, Михайло Тершаковець, Юліан Чайківський, Кость Кисілевський та ін. Один із них – Михайло Возняк – 19 жовтня 1939 р. очолив кафедру. Саме він започаткував збірник „Іван Франко. Статті і матеріали”, брав активну участь у підготовці до друку 25-томного видання творів І.Франка. У післявоєнний період на кафедрі працювали Денис Лукіянович, Михайло Рудницький, Семен Шаховський, а завідувачами в різний час були (після смерті академіка М.Возняка 1954 р.) Василь Лесик, Іван Дорошенко, Аркадій Халімончук, Леоніла Міщенко. З 1990 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Тарас Салига.

Кафедра української літератури імені акад. Михайла Возняка дала кадрову основу для створеної в Університеті 1991 року кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси і створеної 2001 року кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Наукова робота кафедри охоплює дослідження всіх періодів історії української літератури: давнього, першої половини ХІХ століття, другої половини ХІХ століття, кінця ХІХ – початку ХХ століття, 20–30-х років ХХ століття, 40–50-х років ХХ століття, 60–80-х років ХХ століття, сучасного.

Кафедра української літератури імені акад. Михайла Возняка – провідна франкознавча кафедра в Україні. З 1988 року на базі кафедри діє Інститут франкознавства (директор – доктор філологічних наук Святослав Пилипчук), з 1996 року – Інститут літературознавчих студій (директор – доктор філологічних наук Любомир Сеник). Крім франкознавчого основними напрямками наукової роботи кафедри є дослідження “білих плям” в українській літературі, методика викладання української літератури в загальноосвітній та високій школах. Кафедра успішно виконує теми на державне замовлення.

Кафедра є провідною установою із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Члени кафедри керують аспірантами і консультують докторантів, готують відгуки на кандидатські й докторські дисертації та автореферати дисертацій, виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата і доктора філологічних наук, входять до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Співробітники

завідувачСАЛИГА Тарасзавідувач
професорБОНДАР Ларисапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерійпрофесор
професорКРИСА Богданапрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрійпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимирпрофесор
професорСЕНИК Любомирпрофесор
доцентКРУК Галинадоцент
доцентКРУПАЧ Миколадоцент
доцентЛЕГКА Орисядоцент
доцентМАЦЯК Орестадоцент
доцентМИКИТЮК Володимирдоцент
доцентМИКУШ Степандоцент
доцентРОЗДОЛЬСЬКА Іринадоцент
доцентФЕДОРАК Назардоцент
доцентЧОПИК Ростиславдоцент
лаборантГЕНЦ Адріаналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладДослідження

Кафедра підтримує наукові контакти з підрозділами україністики університетів Польщі, Німеччини, Сербії, Угорщини.

Вертеп Філологічної Братії

24.01.2018 | 10:57

Цьогорічні зимові свята надовго запам’ятають викладачі та працівники філологічного факультету Франкового університету. Ані сесія, ані насичені святковими приготуваннями будні та й самі свята не спинили творчого запалу філологічної братії. Ініціатива Декана і величезне бажання спільно створити цікаве і динамічне різдвяне дійство, відчути себе спудеями середньовічної братської школи, задіяними до творення вертепної драми, врешті, просто бути собою у такому “живому” величанні Різдва Божого Сина втілилися у ВЕРТЕПІ, з яким, як велить звичай, колядники здійснили традиційні відвідини дворів 20 і 22 січня.
Результат...

Читати »

Метафізичний спектр українського письменства ХІ–ХVIII століть

12.05.2017 | 21:20

3-4 травня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті відбулася міжнародна медієвістична наукова конференція “Метафізичний спектр українського письменства ХІ–ХVIII століть”, яку організувала Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка спільно з Кафедрою філології Українського католицького університету та Науковим товариством імені Шевченка.
Перше засідання минуло у Дзеркальній залі Університету. Наукове товариство від імені ректорату привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Гарасим і побажав, щоб третє тисячоліття нанотехнологій так само стало епохою розуміння важливості і якісного втілення...

Читати »

Відійшов у вічність видатний український письменник і громадський діяч Роман Іваничук

18.09.2016 | 08:53

17 вересня 2016 року на 87 році життя відійшов у вічність видатний український письменник і громадський діяч Роман Іваничук.
Громадська і письменницька діяльність митця-патріота тісно пов’язана із Львівським національним університетом імені Івана Франка. У 1957 році Роман Іваничук закінчив філологічний факультет Львівського університету. Працював викладачем української мови й літератури на Львівщині. З 1960 року – член Спілки Письменників України. Упродовж 1963–1990 років завідував відділом прози журналу «Дзвін» (до 1990 року – «Жовтень»). Наприкінці 1980-х років Ро­ман Іваничук був у передових лавах борців за...

Читати »

Вручення премії газети “Літературна Україна”

15.09.2016 | 18:34

У п’ятницю, 16 вересня 2016 року, об 11.30 год.
у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться вручення премії газети “Літературна Україна” найкращим авторам 2016 року за участі Івана Драча, Михайла Сидоржевського, Станіслава Бондаренка.
Запрошуємо на зустріч.

Читати »