Кафедра польської філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

З історії кафедри польської філології

1 квітня 2004 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено кафедру польської філології. Доти полоністика у Львівському університеті розвивалася в межах діяльності кафедри слов’янської філології.

Загалом же полоністичні традиції у Львівському університеті сягають 4 листопада 1817 року, коли імператор Австрії Франц I підписав указ про створення у Львівському університеті кафедри історії польської мови й літератури, а від 9 січня 1826 року, після призначення професором кафедри Миколи Михалевича, перша у Львівському університеті полоністична кафедра розпочала своє реальне функціонування. Згодом в університеті були створені інші полоністичні кафедри – історії польської літератури (1903 рік), польської порівняльної літератури (1926 рік). Після реорганізації університету 1939 року єдиною полоністичною кафедрою залишилася кафедра історії польської літератури, яка діяла до 1941 року, а потім від осені 1944 року до червня 1946.

У різні часи полоністичні кафедри у Львівському університеті очолювали відомі польські історики літератури – Антоні Малецький, Роман Пілат, Пьотр Хмєльовський, Юзеф Калленбах, Юліуш Кляйнер, Вільгельм  Брухнальський, Казімєж Кольбушевський та ін. Так у Львівському університеті сформувалася школа дослідників польської літератури.

Після Другої світової війни полоністика – уже як іноземна філологія – розвивалася в рамках славістики, а формування полоністичного середовища протягом півстоліття відбувалося на кафедрі слов’янської філології, аж доки 1 квітня 2004 року шляхом поділу цієї кафедри було утворено окрему кафедру польської філології.

 

Навчання

Зі створенням окремої кафедри польської філології в університеті значно зріс набір на полоністичну спеціальність. Якщо в повоєнний час група студентів-полоністів складалася від 5 до (пізніше) 12 осіб, а набір оголошувано приблизно раз на два роки (від 1992 року – щорічно), то на сьогодні на першому курсі щороку навчається близько 40 полоністів. Щороку польську філологію у Львівському університеті вивчає близько 150 осіб. Студенти отримують ще й україністичну спеціальність, а також здобувають фах перекладача. Кафедра готує фахівців (бакалаврів і магістрів) денної і (від 2010 р.) заочної форми навчання. У 2006/2007 навчальному році на кафедрі польської філології започатковано лекторат, який проводять фахівці з Польщі.

Кафедра не обмежує свою навчально-педагогічну діяльність лише польським відділенням філологічного факультету. У різні періоди працівники кафедри викладали польську мову на інших відділеннях філологічного факультету (українська філологія, російська філологія, фольклористика) та на інших факультетах (історичному, географічному, журналістики, міжнародних відносин, культури та мистецтв) університету. У середньому щороку кількість студентів в університеті, яких навчають польської мови викладачі кафедри польської філології, налічує понад півтисячі осіб.

Від 2012 року викладачі кафедри забезпечують викладання польської мови на університетських курсах польської мови, що користуються популярністю не лише серед студентів.

 

Міжнародна співпраця

Кафедра польської філології активно розвиває міжнародну співпрацю з полоністичними осередками польських та інших європейських університетів – Силезького, Варшавського, Вроцлавського, Яґеллонського, Познанського, Лодзького, Зеленогурського, Жешівського, Вармінсько-Мазурського в Ольштині, Опольського, Білостоцького, Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблінського католицького університету, Університет Миколая Коперника в Торуні, Педагогічного і Державного університетів у Вільнюсі, Білоруського державного університету та ін.  Налагоджено обмін науковою літературою, взаємне рецензування наукових праць, виконаних у партнерських університетах (співпраця з Силезьким, Варшавським, Вроцлавським Ягеллонським університетами, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині), організацію спільних семінарів, практикуються наукові стажування у партнерських університетах (наприклад, Силезький університет, Зеленогурський університет, Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Жешівський університет, Вроцлавський університет та ін.) тощо. Викладачі кафедри – активні учасники конференцій у  зарубіжних полоністичних осередках. Зокрема, взяли участь у чотирьох світових полоністичних конгресах (Познань 2006, Краків 2008, Ополє 2012, Катовіце 2016), циклічних міжнародних конференціях Товариства викладачів польської мови як іноземної “Брістоль”, інших наукових форумах – у Польщі, Литві, Білорусі, Словаччині, Німеччині та інших країнах.

У Львівському університеті кафедра організувала кілька великих міжнародних наукових конференцій, зокрема три ювілейні (назви).

У співпраці зі Школою польської мови та культури Силезького університету протягом 2008–2009 рр. на кафедрі польської філології Львівського університету реалізовано трисеместровий цикл післядипломного навчання зі спеціальності “Польська мова як іноземна і польська культура” для слухачів з України. Викладачі Силезького університету періодично продовжують читати лекції для студентів львівської полоністики.

Полоністів Львівського університету запрошують викладати у вищих навчальних закладах Польщі (Силезький університет, Зеленогурський університет, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Університет Миколая Коперника в Торуні.).

Починаючи від 2012 року кафедра організовує в університеті Державний іспит з польської мови на здобуття сертифікату. У липні 2018 року кафедра отримала дозвіл на проведення сертифікаційних іспитів з польської мови (рівні А1 – С2) у Львівському університеті імені Івана Франка. 17-18 листопада 2018 року на кафедрі проведено спільно з працівниками Силезького університету сертифікаційний іспит на рівнях В1, В2, С1, С2.

У міжнародній співпраці беруть участь львівські студенти-полоністи. Уже понад 20 років (від 1994) відбувається включене двотижневе навчання студентів зі Львова у Вроцлавському університеті. Від 2008/2009 навчального року кращі студенти львівської полоністики протягом семестру навчаються у Варшавському університеті. Від 2013 року започатковано щорічне тижневе навчання студентів-полоністів у Зеленогурському університеті. Розвивається співпраця з польськими університетами в межах програми Erasmus+. Найкращі студенти могли скористатися нагодою безкоштовно здати Державний іспит на здобуття сертифікату (у межах проекту Товариства “Польська спільнота”). Щороку по кілька студентів беруть участь у курсах літніх шкіл польської мови в університетах Польщі.

Молоді львівські полоністи щороку стають переможцями чи лауреатами конкурсів в Україні (наприклад, орфографічного в Івано-Франківську, Всеукраїнського Диктанту у Львові) чи Польщі, наприклад, у конкурсі з польської мови для іноземців у межах літньої школи Силезького університету в Цєшині.

Співробітники

завідувачКРАВЧУК Аллазавідувач
доцентЛОЗИНСЬКА Оксанадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остапдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентБУНДЗА Іринаасистент
асистентГУМЕННА Ольга Петрівнаасистент
асистентСТЕФАНИШИН Юліяасистент
асистентЄВЧУК Улянаасистент
асистентЖОВТАНЕЦЬКА Юліяасистент
асистентКОНДЮХ Василинаасистент
асистентКОРОЛЬ Лесяасистент
асистентНІКОЛАЙЧУК Христинаасистент
асистентПЕЛЕХ Наталіяасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олесяасистент
асистентТУЗ Ольгаасистент
асистентФРИС Іринаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники, навчальні посібники з польської мови та літератури, словники  авторства викладачів кафедри:

 1. Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich. – Kijów, 1998;
 2. Czyrwa E., Starak T. Język polski dla klas 8-9. – Lviv, 1996. – 176 s.
 3. Біленька-Свистович Л.В., Рибак Н.Р. Церковнослов’янська мова: Підручник зі словником. – Київ, 2000. – 335 с.
 4. Хім’як В.М. Już coś potrafię. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Львів, 2003;
 5. Кравчук А.М. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005;
 6. Кравчук А. Морфологія сучасної польської мови. Словозміна. Частина 1. – Львів, 2007.
 7. Кравчук А.М. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів, 2005;
 8. Кравчук А.М. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів, 2008.
 9. Українсько-польський і польсько-український словник (упор. Біленька-Свистович Л.,  Горбенко Л., Заячківська Н.). – Львів, 2004.
 10. Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (науковий редактор А. М. Кравчук спільно з Й. Тамбор та М. Русін)
 11. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Polski co raz bliżej. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 12. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 13. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Slusar O.  Język рolski dla 8 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2016.
 14. Кравчук А. М. Польська мова. Граматика з вправами : Підручник / А.М. Кравчук К. : Фірма «Інкос». 2015 (І вид.), 2016 (ІІ вид.)

 

Методичне забезпечення полоністичних курсів:

 1. Кравчук А.М. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;
 2. Кравчук А.М. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів II курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;
 3. Петрухіна Л.Е. Плани семінарських занять та методичні вказівки до курсу “Історія польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003;
 4. Петрухіна Л.Е. Тестові завдання з “Історії польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003;
 5. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). – Львів, 2004;
 6. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). – Львів, 2004;
 7. Петрухіна Л.Е. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2003 (у співавторстві з Албул О.А.).
 8. Петрухіна Л. Е. Історія польської культури (конспект лекцій і завданння). – Львів, 2006;
 9. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської культури”.  – Львів, 2006;
 10. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської літератури”.  – Львів, 2006;
 11. Біленька-Свистович О. В., Кравчук А. М., Хім’як В. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Сучасна польська мова” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;
 12. Кравчук А. М. Програма курсу “Культура польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;
 13. Кравчук А. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Основні тенденції розвитку польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2007.

 

Дослідження

Лінгводидактика

Кафедра польської філології Львівського університету стала на сьогодні важливим світовим осередком науково-практичних студій у галузі полоністичної лінгводидактики. Зокрема, активно розвивається напрям дослідження особливостей навчання польської мови як іноземної осіб з рідною східнослов’янською (головно українською) мовою. Праці на цю тему львівські полоністи публікують в авторитетних фахових виданнях не тільки в Україні, а й у Польщі та інших країнах. На сьогодні лінгводидактичні дослідження львівських полоністів затребувані не тільки в нашій країні, а й у Польщі – наприклад, в академічних осередках, де навчаються студенти з України, Білорусі, Росії. Практичним результатом цих досліджень є підготовані на кафедрі підручники з польської мови для українських учнів і студентів.

 

Мовознавство

Мовознавчі інтереси науковців кафедри зосереджені, серед іншого, навколо проблем фразеології. Праці львівських фразеологів присвячені переважно семантичним аспектам інноваційних процесів у польській фразеології. Останніми роками суттєво актуалізовано методологію наукових досліджень фразеології: праці опираються на величезні за обсягом бази електронних корпусів польської мови і мають неабияку практичну цінність – не лише для подальшого вивчення польської ідіоматики, а й для виявлення тенденцій розвитку польської мови, для вдосконалення полоністичної лінгводидактики й практичної лексикографії. Методологію та результати корпусних фразеологічних досліджень, що їх проводять фразеологи кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, схвалено й високо оцінено в авторитетних мовознавчих середовищах не тільки в Україні, а й у Польщі. Так, наприклад, один із номерів наукового журналу Język Polski презентує кілька статей молодих львівських дослідниць.

Дослідження особливостей польської мови, що функціонує в сучасній Україні, присвячені, зокрема: диференційним ознакам мовлення молодих носіїв польської мови, що мешкають в Україні, декларують польське походження й навчаються в різних типах навчальних закладів, де навчання ведеться польською мовою; дескриптивним і прескриптивним аспектам мовлення осіб польського походження в Україні; специфіці текстів сучасної польськомовної преси, що виходить в Україні в часи її незалежності (наприклад, особливостям синтаксису та проблемам, пов’язаним з мовленнєвим етикетом).

Ще одним аспектом мовознавчих досліджень є вивчення особливостей граматичної системи сучасної польської мови у зіставленні з українською.

 

Літературознавство

Літературознавчі дослідження фахівців кафедри польської філології стосуються проблем польської міжвоєнної та повоєнної поезії в контекстах загальнослов’янської і європейської культури, антропології літератури, комунікативних аспектів літературного тексту, неоміфологізму в літературі ХХ ст., польсько-українського діалогу в літературі раннього модернізму і міжвоєнного двадцятиліття, гендерних аспектів у літературі й культурі, компаративних досліджень процесів в українській і польській літературах початку ХХ ст., рецепції польської літератури в сучасній Україні та міжкультурного польсько-українського діалогу.

 

Вагомим аспектом діяльності львівських полоністів є транслатологічна теорія і практика, а також практична лексикографія (видання словників).

I МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ МОВОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР

28.03.2017 | 12:25

31 березня 2017 року Львівський національний університет ім. Івана Франка спільно з Вармінсько-Мазурським університетом (Республіка Польща) проводить I МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ МОВОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР (I MIĘDZYNARODOWE STUDENCKIE SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE).
Відкриття відбудеться о 9.00 в а.123. Ознайомитись із програмою заходу можна на сторінці http://philology.lnu.edu.ua/seminar/i-mizhnarodnyj-studentskyj-movoznavchyj-seminar-i-miedzynarodowe-studenckie-seminarium-jezykoznawcze

Читати »

Заходи з нагоди 190-річчя львівської полоністики

04.10.2016 | 19:40

Шановні Пані та Панове!
Із приємністю запрошуємо Вас узяти участь у заходах з нагоди 190-річчя львівської полоністики, що передбачають:

наукову конференцію «Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. До 190-річчя польської філології у Львівському університеті», яку організовує Кафедра польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка,
інтеграційну зустріч «I Biesiada Polonistyczna»
методичний семінар для вчителів польської мови з Львівської області.

Заходи відбуватимуться 17–20 листопада 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Головною метою нашої зустрічі стане інтеграція полоністичного середовища, презентація індивідуальних і колективних...

Читати »

Оголошення

Сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної

Рішенням Міністерства науки та вищої освіти Польщі № 18/DWM/2018 від 31 липня 2018 року Львівський національний університет імені Івана Франка отримав право організовувати державні сертифікаційні іспити з польської мови на всіх рівнях (А1-С2 для дорослих, В1-В2 для дітей та молоді).

Умови і спосіб проведення іспиту та видання сертифікатів, стандарти вимог для різних рівнів регламентовано документами:

 1. Закон про польську мову від 12 червня 2015 року (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
 1. Наказ про державну комісію з питань підтвердження знання польської мови як іноземної від 11 грудня 2015 року (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
 1. Наказ про іспити з польської мови як іноземної від 26 лютого 2016 року (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1)

 

Вартість іспиту

Вартість іспиту для дорослих:

 • B1 – 150 євро;
 • B2 – 150 євро;
 • C1 – 180 євро;
 • C2 – 180 євро.

Вартість іспиту для дітей та молоді:

 • B1 – 90 євро;
 • B2 – 90 євро.

Особи, які успішно склали іспит, сплачують додатково 20 євро за видання сертифікату.

 

Розклад іспитів

Розклад іспитів на 2019 рік: http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2019-roku/

Розклад іспитів на 2020 рік: http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2020-roku/

УВАГА! Найближчий іспит у Львівському національному університеті імені Івана Франка заплановано на 23–24 листопада 2019 року (на рівнях В1, В2, С1, С2 для дорослих). Зголошуватися на іспит можна від 1 вересня 2019 року. Прийом заявок триватиме до 12 жовтня 2019 року (за умови наявності вільних місць).

Заповнені анкети надсилати на електронну адресу: certyfikat.lviv@gmail.com

 

Місце проведення іспиту

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 308, 79000 Львів, Україна

Документ, що дає змогу брати участь в іспиті: дійсний паспорт або інше посвідчення особи з фотографією

Детальнішу інформацію можна отримати на кафедрі польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (79000 Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 327) або за номером телефону +380322394733, +380680077405.

 

Корисні посилання

Готуючись до іспиту, варто стежити за інформацією на сторінці: http://www.certyfikatpolski.pl

Опис вимог до іспиту та приклади тестів містяться за адресами:
http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/zbiory-zadan/
http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Перед іспитом варто ознайомитися з правилами, яких повинні дотримуватися кандидати
http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

Умови і форма проведення іспиту для осіб зі спеціальними потребами за посиланням:
http://www.sjikp.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach_19.08.2017.pdf